Εγκατάσταση drawing tablet Veik A15 Pro με secure boot

Αν θέλεις ένα graphics tablet (κάτι που στην καραντίνα είναι απαραίτητο) η λύση σε Linux είναι μια Wacom. Αλλά αν δεν έχεις τα λεφτά υπάρχουν πολλές άλλες φτηνότερες λύσεις. Απέκτησα πρόσφατα ένα φτηνό Veikk A15 Pro με κόστος 68,99$.

image

Υπάρχει ένας οδηγός για την συσκευή εδώ GitHub - jlam55555/veikk-linux-driver: Linux driver for VEIKK-brand digitizers και ο δημιουργός της έχει τεκμηριώσει όλη την διαδικασία για την δημιουργία του σε μια σειρά απο blog posts εδώ http://everything-is-sheep.herokuapp.com/. Ένα ενδιαφέρον ανάγνωσμα για όποιον θέλει να γράψει τον δικό του οδηγό.

Εγκατάσταση

Υπάρχουν 2 εκδόσεις του οδηγού ή έκδοση 2 και η πειραματική έκδοση 3. Μιας και είναι ο πρώτος οδηγός του δημιουργού, δεν ήξερε ακόμα καλά το input stack και ταλαιπωρήθηκε αρκετά για να βρει την καλύτερη μέθοδο. Η κύρια διαφορά τους είναι ο τρόπος με τον οποίο ρυθμίζεις τα διάφορα πλήκτρα. Στην πειραματική έκδοση παίζει με το libinput όποτε κατέληξα σε αυτήν. Βρήκα πως πρέπει να χρησιμοποιήσω το branch v3-alpha-ff0a και το κατέβασα με την εντολή

git clone -b v3-alpha-ff0a https://github.com/jlam55555/veikk-linux-driver

Για την εγκατάσταση

cd veikk-linux-driver
make
sudo make all install clean

Υπογραφή του οδηγού

Στο σύστημα μου έχω το SecureBoot ενεργοποιημένο, οπότε κατά την εγκατάσταση είδα σφάλματα της μορφής

- SSL error:02001002:system library:fopen:No such file or directory: ../crypto/bio/bss_file.c:72

η λύση; Υπογραφή του οδηγού ακολουθώντας τις οδηγίες εδώ. Μια απλούστερη λύση θα ήταν βέβαια να μην έχω secure boot :slight_smile:

sudo apt install mokutil openssl
mkdir ssl
cd ssl
gedir x509.conf

Στο αρχείο x509.conf έβαλα τα εξής

default_bits = 4096
distinguished_name = req_distinguished_name
prompt = no
string_mask = utf8only
x509_extensions = extensions

[ req_distinguished_name ]
O = Example, Inc.
CN = Example, Inc. Kernel signing key
emailAddress = jdoe@example.com

[ extensions ]
basicConstraints=critical,CA:FALSE
keyUsage=digitalSignature
subjectKeyIdentifier=hash
authorityKeyIdentifier=keyid

Δεν μπήκα στον κόπο να προσθέσω τα δικά μου στοιχεία. Στην συνέχεια φτιάχνω το ζεύγος των κλειδιών με την εντολή

sudo openssl req -x509 -new -nodes -utf8 -sha256 -days 99999 -batch -config x509.conf -outform DER -out pubkey.der -keyout priv.key

και το προσθέτω το σύστημα

sudo mokutil --import pubkey.der

Έκανα επανεκκίνηση στο σύστημα. Μέτα την επανεκκίνηση ήρθε η ώρα να υπογράψω τον οδηγό, και για τον λόγο αυτό έφτιαξα ένα μικρό script

 #!/bin/bash

sudo make clean
make
sudo make all install clean

cd ssl
sudo /usr/src/linux-headers-$(uname -r)/scripts/sign-file sha256 priv.key pubkey.der $(modinfo -n veikk)

sudo depmod
sudo rmmod veikk
sudo modprobe veikk
modinfo veikk

Στην επόμενη αναβάθμιση πυρήνα δυστυχώς θα πρέπει να το ξανατρέξω. Μικρό το κακό.

Χρήση

Το δοκίμασα με το `krita’ και έπαιξε άψογα. Κάποια στιγμή θα πρέπει να ρυθμίσω και τα κουμπιά για τις ανάγκες μου. Δεν είμαι γραφίστας και το θέλω για περιστασιακή χρήση οπότε μπορεί να περιμένει. Για μη επαγγελματική χρήση και το μέγεθος του, αξίζει τα λεφτά του. Ο οδηγός είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο αλλά ελπίζω σύντομα να βελτιωθεί και να ενσωματωθεί στον πυρήνα.

3 Likes