Εγκατάσταση AndroidStudio σε Slackware(multilib)

Εγκατάσταση Android Studio σε Slackware64 15.0 (multilib)

Βασική προϋπόθεση να έχουμε multilib σύστημα αφού χρειάζονται (libc6:1386, libncurses5:i386 , libstdc++6:i386 lib32zl libbz2:i386), αν είσαι multilib slackware είσαι ok πάμε παρακάτω.

wget https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.1.1.22/android-studio-2021.1.1.22-linux.tar.gz

με αυτήν την εντολή έχεις αποδεχθεί τους νόμους και τα ψηφίσματα της google, μπορείς βεβαια να κάνεις και την “σωστή διαδρομή”, να πας δηλαδή με τον browser εδώ και να ακολουθήσεις τις οδηγίες για download…

Μόλις κατέβει το αρχείο αποσυμπίεση και το τοποθετούμε στο /opt/

tar xvf android-studio-2021.1.1.22-linux.tar.gz
mv  android-studio /opt/

πάμε στο /opt μπαίνουμε στο αρχείο και τρέχουμε την εγκατάσταση…

cd /opt/android-studio
cd bin
./studio.sh

Πατάμε next…next…
επιλέγουμε standar type
next…next… finish
πάλι download…
υπομονή…
finish και μετά πάμε
More Actions


Create virtual device AVD
**

** AVD

εγώ επέλεξα RDownload 30 x86 Android 11.0 (Google Play)

Ξανά download…

Pixel 4 API 30

Finish

και play


Περισσότερα μόλις τα μάθω κι εγώ γιατί μπορείς να κάνεις ωραία πράγματα μου φαίνεται με το android studio…

3 «Μου αρέσει»