Δωρεάν μαθήματα προγραμματισμού στα Ελληνικά

Βρήκαμε την σελίδα του κ Μιχάλη Κασσαπόγλου με πολλά δωρεάν μαθήματα για προγραμματισμό. Στην σελίδα του θα βρούμε μαθήματα για

  • Γλώσσα Python
  • Γλώσσα Go
  • Javascript
  • Java
  • PostgreSQL
  • Jakarta
  • Camel
  • Maven
  • Spring

Μια εντυπωσιακή λίστα. Τα μαθήματα είναι δωρεάν, αλλά μπορείτε να κάνετε ένα donate για να τα υποστηρίξετε.

Ένα μεγάλο μπράβο από εμάς για την εξαιρετική δουλεία που έχει κάνει. Αναφέρει

Δωρεάν μαθήματα προγραμματισμού Java, Java Enterprise,microservices, Python, Django, Flask, Quarkus, JavaScript, React αλλά και σε τεχνολογίες όπως Databases, NoSQL, Maven, Apache Camel,Docker, Kubernetes και Git

Θα πρέπει να στηρίξουμε όλοι μας τέτοιες προσπάθειες ενεργά και φαίνεται πως έχουμε να περιμένουμε ακόμα περισσότερα!

5 Likes