Δικαιωματα σε 2ο hdd

Άλλαξα τον αρχικό χρήστη joe σε joe3 (τώρα υπάρχει μόνο ο joe3) και έχω πρόβλημα με τα δικαιώματα στον 2ο σκληρό.
Δεν μπορούσα να αντιγράψω από &προς sdb3 &sdb6.
Ήρθε και το κερασάκι όταν πόσταρα το θέμα στο manjaro forum οπού πρόσθεσα στο etc/fstab κάποιες γραμμές που αντί να λύσουν το πρόβλημα το χειροτέρεψαν.

/etc/fstab
 1. UUID=8b3d8b6f-14bb-409e-a9ad-2a3d87486bd5 / ext4 defaults,noatime 0 1
 2. UUID=e9867b37-1380-4566-9ca5-e238310cc69f /home ext4 defaults,noatime 0 2
 3. tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0
 4. UUID=c9a44556-18e8-454b-8cec-eb69f7269d6d ext4 defaults,noatime 0 0
 5. UUID=136B-136D vfat noatime uid=1002 gid=1002 joe3 rw 0 0

Μέχρι και την γραμμή 4 ήταν το παλιό fstab 5&6 τις πρόσθεσα με οδηγίες από το manjaro.
Τώρα το sdb3 δεν εμφανίζεται (μόνο στο gparted).
Απενεργοποίησα τις 5&6 και είμαι εκεί απ όπου ξεκίνησα.

`blkid -o list`
device   fs_type label  mount point  UUID
-------------------------------------------------------------------------------
/dev/sda1 ext4       /       8b3d8b6f-14bb-409e-a9ad-2a3d87486bd5
/dev/sda5 ext4  /home manjaro (not mounted) e9867b37-1380-4566-9ca5-e238310cc69f
/dev/sda6 swap       (not mounted) abd21997-e011-4140-ac6b-561b92b81227
/dev/sdb1 ext4  / wd   (not mounted) 09a05de8-964d-4587-882c-616798f6d274
/dev/sdb3 ext4  WDE-Home (not mounted) c9a44556-18e8-454b-8cec-eb69f7269d6d
/dev/sdb5 ext4       /home     e9867b37-1380-4566-9ca5-e238310cc69f
/dev/sdb6 vfat  WD-G   (not mounted) 136B-136D
/dev/sdb7 ext4  WD-TimeShift (not mounted) 34cb427f-1ec1-4740-97fe-0f1961dabc3c
/dev/loop0 squashfs     /var/lib/snapd/snap/pokerth/1 
/dev/loop1 squashfs     /var/lib/snapd/snap/snapd/8790 
/dev/loop2 squashfs     /var/lib/snapd/snap/core18/1885

Στις γραμμές που πρόσθεσες δεν έχεις βάλει mount points, οπότε που θα προσαρτηθούν τα διαμερίσματα αυτά; Δημιούργησε δύο καταλόγους στο /media για παράδειγμα με ονόματα data1, data2:

sudo mkdir /media/data1
sudo mkdir /media/data2

Αφού το κάνεις αυτό, ενημέρωσε το fstab:

  UUID=8b3d8b6f-14bb-409e-a9ad-2a3d87486bd5 / ext4 defaults,noatime 0 1
  UUID=e9867b37-1380-4566-9ca5-e238310cc69f /home ext4 defaults,noatime 0 2 
  tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0
  UUID=c9a44556-18e8-454b-8cec-eb69f7269d6d ext4 /media/data1 defaults,noatime 0 0
  UUID=136B-136D vfat /media/data2 noatime uid=1002 gid=1002 joe3 rw 0 0

Δεν υπήρχε /media στο / (Το κατάφερα κι αυτό !!!)
Έγιναν όλα όπως προτείνεις αλλά έχω μια απορία.
Σίγουρα κάτι άλλο έχω κάνει …
Στο sdb6 owner ειναι ο joe3
Στο sdb3 owner ειναι ο 1000-user#1000 (o παλιός joe).

/media/wdg = sdb6
/media/wdhome = sdb3

chown -R joe3:joe/media/wdhome

με αυτη την εντολη κανω owner του sdb3 τον joe3?

Με αυτήν την εντολή κάνεις owner user τον joe3 και owner group το joe

Μην ξεχάσεις το κενό πριν το /media/wdhome

sudo chown -hR joe3 /media/wdg
sudo chown -hR joe3 /media/wdhome

chown -hR root /u = Change the owner of /u and subfiles to “root”.

Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα 2 ημέρες μετά την τελευταία απάντηση. Δεν επιτρέπονται πλέον νέες απαντήσεις.