Διαθέσιμο το Kali 2021.4 και με GNOME41

Διαθέσιμο η νέα έκδοση του Kali 2021.4 με ενημερωμένα τα γραφικά περιβάλλοντα της διανομής όπως:
KDE 5.23
GNOME41
Xfce 4,16 ,
ενώ σύμφωνα με το επίσημο Blog τους, βλέπουμε στο changelog:

  • Βελτιωμένη υποστήριξη σε Apple M1
  • Ευρύτερη συμβατότητα για τον Samba Client
  • Raspberry Pi Zero 2 W + USBArmory MkII ARM images
    *Εργαλείο για ευκολότερη εναλλαγή αποθετηρίων και mirrors
  • Kaboxer theming
  • Πληθώρα νέων εργαλείων

Αυτό ωστόσο που θα σχολιάσω περισσότερο εγώ, είναι η αναμενόμενη προσθήκη του GNOME41 desktop με τα απολαυστικά νέα features (ειδικά για laptop users) οπού προσφέρει.
Μια ενδιαφέρουσα σημείωση που θα αφήσω είναι ότι έρχεται με Windowing System το Χ11 οπού στην περίπτωση μου glitchαρε αρκετά. Αυτό ωστόσο αλλάζει εύκολα και βάζουμε το Wayland ως Windowing System απλώς τροποποιώντας ένα conf:

sudo nano /usr/lib/systemd/system/gdm.service.d/disable-wayland.conf

Και αναγράφοντας μέσα:
ExecStartPre=-/usr/libexec/gdm-runtime-config set daemon WaylandEnable true
(Πρακτικά κάνουμε το false → true) .
Κάνουμε μία επανεκκίνηση και έτοιμοι!!! :grin:

Για εμάς που θέλουμε μία πιο vanilla εμπειρία GNOME41, στο extentions μπορούμε να κάνουμε disable τα πρόσθετα του Kali

3 «Μου αρέσει»