Διαθέσιμη επίσημα η αναβάθμηση σε LMDE 5

Οι χρήστες του LMDE 4 "Linux Mint Debian edition", είναι τώρα δυνατών όσοι επιθυμούν, να αναβαθμίσουν. Η ανακοίνωση από το blog του Mint, έχουμε αναφερθεί εδώ και εδώ.
Όσοι βέβαια θέλουν μπορούν να περιμένουν μέχρι και τον Αύγουστο που θα είναι EOL για το LMDE 4 μιας κι έχουμε καινούρια πράγματα.

2 «Μου αρέσει»

A post was merged into an existing topic: Linux Mint LMDE 5 Elsie διαθέσιμο