Διαχείριση πολλαπλών οθονών με το ARandR

Αν έχεις πολλές οθόνες, μπορείς να έχεις πολλές δυνατές διαμορφώσεις. Αυτές είναι πολύ περισσότερες αν έχουν δυνατότητα περιστροφής. Το να ρυθμίζεις κάθε φορά τη διάταξη αν αλλάξεις κάτι είναι μπελάς. Εδώ έρχεται να βοηθήσει το arandr που θα το βρούμε σε όλα τα αποθετήρια.

Το περιβάλλον εργασίας του είναι απλό και δε διαφέρει από τα άλλα εργαλεία που χρησιμοποιείς. Μπορείς για κάθε οθόνη να θέσεις αν είναι ενεργή, κύρια καθώς και ανάλυση και περιστροφή (αλλά όχι ρυθμό ανανέωσης ή κλιμάκωση και dpi). Όταν ξεκινά θα δείξει την τρέχουσα ρύθμιση των οθονών.

image

Εκεί που αλλάζει είναι πως μπορείς να αποθηκεύσεις προφίλ. Και εδώ είναι που κάνει κάτι έξυπνο. Τα προφίλ είναι απλά αρχεία Bash, τα οποία μπορείς να τα τρέξεις, ακόμα και χωρίς το arandr εγκατεστημένο ! Και μπορείς με τα συνήθη εργαλεία να τα αντιστοιχήσεις σε κάποιο συνδυασμό στο πληκτρολόγιο ή με αυτό.

Τα αρχεία αυτά θα τα βρούμε στον φάκελλο ~/.screenlayout/

Για παράδειγμά η ρύθμιση του δείχνει η εικόνα αντιστοιχεί σε ένα αρχείο που περιέχει:

#!/bin/sh
xrandr --output DP-0 --off --output DP-1 --primary --mode 2560x1080 \ 
   --pos 1080x360   --rotate normal --output DP-2 --mode 1920x1080 \
   --pos 3640x0 --rotate left --output   DP-3 --off --output HDMI-0 \
  --mode 1920x1080 --pos 0x0 --rotate left

Έσπασα το αρχείο σε γραμμές για να το δείξω καλύτερα. Είναι λίγο φλύαρο και αν το έγραφες με το χέρι θα ήταν μικρότερο κατά … λίγους χαρακτήρες. Αλλά μικρό το κακό. Γιατί το θέμα δεν είναι αν είσαι ικανός να το γράψεις με το χέρι, το θέμα είναι πως δε θέλεις :grinning:

Για ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες αυτοματοποίησης υπάρχει η εντολή unxrandr που θα δώσει τον παραπάνω κώδικα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις της οθόνης σας.

5 «Μου αρέσει»