Διαχείριση εξυπηρετητή linux, με το aaPanel. Μέρος 1ο.

Εισαγωγή

Στο πρώτο μέρος του οδηγού που ακολουθεί, θα δούμε πως γίνεται η εγκατάσταση του aaPanel σε έναν linux εξυπηρετητή.

Το aaPanel είναι ένα δωρεάν ανοικτού κώδικα λογισμικό, με το οποίο μπορούμε να εγκαταστήσουμε σε έναν linux εξυπηρετητή, εφαρμογές με μερικά κλικ, όπως για παράδειγμα LNMP, LAMP server, Fileserver, FTPserver, Wordpress, Drupal, Joomla, Roundcube και άλλα πολλά, μέσα από ένα φιλικό web-based περιβάλλον, στον φυλλομετρητή μας.

Η χρήση του aaPanel είναι σχετικά απλή ακόμη και για αρχάριους χρήστες και η εγκατάσταση του μπορεί να γίνει και σε Raspberry Pi 4.
Προσοχή: Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει σε μια καθαρή εγκατάσταση εξυπηρετητή στον οποίο δεν προϋπάρχουν mysql, apache2, php, nginx, phpmyadmin.

Σε περίπτωση (Debian/Ubuntu) ήδη υπάρχουσας εγκατάστασης μιας από τις παραπάνω εφαρμογές, για παράδειγμα της mysql, την αφαιρούμε με τις εντολές:

sudo apt purge mysql*
sudo apt autoclean

Εγκατάσταση

Η εγκατάσταση του aaPanel είναι πολύ απλή (μία γραμμή) και διαρκεί γύρω στα 20 λεπτά ή περισσότερο ανάλογα με την ταχύτητα του δικτύου μας.

Για Debian/Ubuntu διανομές η εντολή είναι η παρακάτω:

wget -O install.sh http://www.aapanel.com/script/install-ubuntu_6.0_en.sh && sudo bash install.sh 66959f96

Απεγκατάσταση

service bt stop && chkconfig --del bt && rm -f /etc/init.d/bt && rm -rf /www/server/panel

Χρήσιμες εντολές

https://www.aapanel.com/reference.html

Εικόνες

Εικόνα 1. Login page
Εικόνα 2. Terminal page
Εικόνα 3. one-click LNMP/LAMP installations
Εικόνα 4. server home page

Πηγές

  1. aaPanel - Hosting control panel. One-click LAMP/LEMP.
  2. GitHub - aaPanel/aaPanel: Simple but Powerful web-based Control Panel
  3. Konstantinos Nikas / aapanel_post · GitLab

Title: Διαχείριση εξυπηρετητή linux, με το aaPanel. Μέρος 1ο.
Alternative Title: Linux server management, with aaPanel. Part 1.
Contributor: @nikaskonstantinos
Language: el
Date Issued: 14/11/2021
Publisher: Linux User Forum – Το forum των Ελλήνων χρηστών Linux – https://linux-user.gr/
Description: How to install aapanel for the purpose of managing a linux server, with a graphical interface. Beginner’s guide in Greek.
Category: Άρθρα και οδηγοί
Tags: aapanel, linux, server

1 «Μου αρέσει»