Δεν μπορώ να λειτουργήσω την nvidia καρτα γραφικων με Kernel 5.3 αλλά με Kernel 5.0 σε Linux Mint 19.3 ύστερα απο αναβάθμιση μέσω packages

Έχω ένα Lenovo G70-70 laptop με διπλή κάρτα γραφικών intel και nvidia σε συστηχία PRIME.

$ lspci | grep -i --color 'vga\|3d\|2d'

00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Haswell-ULT Integrated Graphics Controller (rev 0b)
03:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GF117M [GeForce 610M/710M/810M/820M / GT 620M/625M/630M/720M] (rev a1)

Σε Kernel 5.3.0-46-generic σε Linux Mint 19.3 που αναβαθμιζόταν μέσω αποθετηρίων:

$ uname -r
5.3.0-46-generic
$ cat /etc/lsb-release
DISTRIB_ID=LinuxMint
DISTRIB_RELEASE=19.3
DISTRIB_CODENAME=tricia
DISTRIB_DESCRIPTION="Linux Mint 19.3 Tricia"

Παρόλα αυτά όταν επιλέγω την nvidia κάρτα μέσω prime-select

sudo prime-select nvidia

Και χρειαστεί να κλείσω και να ξανά ανοίξω των Η/Υ μου (είτε μετά απο shutdown και boot ή reboot) το boot κολλά στην Splash screen και δεν μεταβαίνει στο login. Έχω εγκατεστημένο τον nvidia-390:

$ dpkg -l | grep nvidia
ii libnvidia-cfg1-390:amd64                  390.132-0ubuntu0.18.04.1             amd64    NVIDIA binary OpenGL/GLX configuration library
ii libnvidia-common-390                    390.132-0ubuntu0.18.04.1             all     Shared files used by the NVIDIA libraries
ii libnvidia-compute-390:amd64                 390.132-0ubuntu0.18.04.1             amd64    NVIDIA libcompute package
ii libnvidia-decode-390:amd64                 390.132-0ubuntu0.18.04.1             amd64    NVIDIA Video Decoding runtime libraries
ii libnvidia-encode-390:amd64                 390.132-0ubuntu0.18.04.1             amd64    NVENC Video Encoding runtime library
ii libnvidia-fbc1-390:amd64                  390.132-0ubuntu0.18.04.1             amd64    NVIDIA OpenGL-based Framebuffer Capture runtime library
ii libnvidia-gl-390:amd64                   390.132-0ubuntu0.18.04.1             amd64    NVIDIA OpenGL/GLX/EGL/GLES GLVND libraries and Vulkan ICD
ii libnvidia-ifr1-390:amd64                  390.132-0ubuntu0.18.04.1             amd64    NVIDIA OpenGL-based Inband Frame Readback runtime library
ii nvidia-compute-utils-390                  390.132-0ubuntu0.18.04.1             amd64    NVIDIA compute utilities
ii nvidia-dkms-390                       390.132-0ubuntu0.18.04.1             amd64    NVIDIA DKMS package
ii nvidia-driver-390                      390.132-0ubuntu0.18.04.1             amd64    NVIDIA driver metapackage
ii nvidia-kernel-common-390                  390.132-0ubuntu0.18.04.1             amd64    Shared files used with the kernel module
ii nvidia-kernel-source-390                  390.132-0ubuntu0.18.04.1             amd64    NVIDIA kernel source package
ii nvidia-prime                        0.8.8.2                     all     Tools to enable NVIDIA's Prime
ii nvidia-prime-applet                     1.0.8                      all     An applet for NVIDIA Prime
ii nvidia-settings                       440.64-0ubuntu0~0.18.04.1            amd64    Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii nvidia-utils-390                      390.132-0ubuntu0.18.04.1             amd64    NVIDIA driver support binaries
ii xserver-xorg-video-nvidia-390                390.132-0ubuntu0.18.04.1             amd64    NVIDIA binary Xorg driver

Από τα εν λόγο αποθετήρια:

$ apt-cache policy $(dpkg -l | grep nvidia | awk '{print $2}')
libnvidia-cfg1-390:
 Εγκατεστημένα: 390.132-0ubuntu0.18.04.1
 Υποψήφιο:   390.132-0ubuntu0.18.04.1
 Πίνακας Έκδοσης:
 *** 390.132-0ubuntu0.18.04.1 500
    500 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic/main amd64 Packages
    100 /var/lib/dpkg/status
   390.116-0ubuntu0.18.04.3 500
    500 http://ubuntu.otenet.gr bionic-updates/restricted amd64 Packages
   390.116-0ubuntu0.18.04.1 500
    500 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/restricted amd64 Packages
   390.48-0ubuntu3 500
    500 http://ubuntu.otenet.gr bionic/restricted amd64 Packages
libnvidia-common-390:
 Εγκατεστημένα: 390.132-0ubuntu0.18.04.1
 Υποψήφιο:   390.132-0ubuntu0.18.04.1
 Πίνακας Έκδοσης:
 *** 390.132-0ubuntu0.18.04.1 500
    500 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic/main amd64 Packages
    500 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic/main i386 Packages
    100 /var/lib/dpkg/status
   390.116-0ubuntu0.18.04.3 500
    500 http://ubuntu.otenet.gr bionic-updates/restricted amd64 Packages
    500 http://ubuntu.otenet.gr bionic-updates/restricted i386 Packages
   390.116-0ubuntu0.18.04.1 500
    500 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/restricted amd64 Packages
    500 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/restricted i386 Packages
   390.48-0ubuntu3 500
    500 http://ubuntu.otenet.gr bionic/restricted amd64 Packages
    500 http://ubuntu.otenet.gr bionic/restricted i386 Packages
libnvidia-compute-390:
 Εγκατεστημένα: 390.132-0ubuntu0.18.04.1
 Υποψήφιο:   390.132-0ubuntu0.18.04.1
 Πίνακας Έκδοσης:
 *** 390.132-0ubuntu0.18.04.1 500
    500 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic/main amd64 Packages
    100 /var/lib/dpkg/status
   390.116-0ubuntu0.18.04.3 500
    500 http://ubuntu.otenet.gr bionic-updates/restricted amd64 Packages
   390.116-0ubuntu0.18.04.1 500
    500 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/restricted amd64 Packages
   390.48-0ubuntu3 500
    500 http://ubuntu.otenet.gr bionic/restricted amd64 Packages
libnvidia-decode-390:
 Εγκατεστημένα: 390.132-0ubuntu0.18.04.1
 Υποψήφιο:   390.132-0ubuntu0.18.04.1
 Πίνακας Έκδοσης:
 *** 390.132-0ubuntu0.18.04.1 500
    500 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic/main amd64 Packages
    100 /var/lib/dpkg/status
   390.116-0ubuntu0.18.04.3 500
    500 http://ubuntu.otenet.gr bionic-updates/restricted amd64 Packages
   390.116-0ubuntu0.18.04.1 500
    500 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/restricted amd64 Packages
   390.48-0ubuntu3 500
    500 http://ubuntu.otenet.gr bionic/restricted amd64 Packages
libnvidia-encode-390:
 Εγκατεστημένα: 390.132-0ubuntu0.18.04.1
 Υποψήφιο:   390.132-0ubuntu0.18.04.1
 Πίνακας Έκδοσης:
 *** 390.132-0ubuntu0.18.04.1 500
    500 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic/main amd64 Packages
    100 /var/lib/dpkg/status
   390.116-0ubuntu0.18.04.3 500
    500 http://ubuntu.otenet.gr bionic-updates/restricted amd64 Packages
   390.116-0ubuntu0.18.04.1 500
    500 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/restricted amd64 Packages
   390.48-0ubuntu3 500
    500 http://ubuntu.otenet.gr bionic/restricted amd64 Packages
libnvidia-fbc1-390:
 Εγκατεστημένα: 390.132-0ubuntu0.18.04.1
 Υποψήφιο:   390.132-0ubuntu0.18.04.1
 Πίνακας Έκδοσης:
 *** 390.132-0ubuntu0.18.04.1 500
    500 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic/main amd64 Packages
    100 /var/lib/dpkg/status
   390.116-0ubuntu0.18.04.3 500
    500 http://ubuntu.otenet.gr bionic-updates/restricted amd64 Packages
   390.116-0ubuntu0.18.04.1 500
    500 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/restricted amd64 Packages
   390.48-0ubuntu3 500
    500 http://ubuntu.otenet.gr bionic/restricted amd64 Packages
libnvidia-gl-390:
 Εγκατεστημένα: 390.132-0ubuntu0.18.04.1
 Υποψήφιο:   390.132-0ubuntu0.18.04.1
 Πίνακας Έκδοσης:
 *** 390.132-0ubuntu0.18.04.1 500
    500 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic/main amd64 Packages
    100 /var/lib/dpkg/status
   390.116-0ubuntu0.18.04.3 500
    500 http://ubuntu.otenet.gr bionic-updates/restricted amd64 Packages
   390.116-0ubuntu0.18.04.1 500
    500 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/restricted amd64 Packages
   390.48-0ubuntu3 500
    500 http://ubuntu.otenet.gr bionic/restricted amd64 Packages
libnvidia-ifr1-390:
 Εγκατεστημένα: 390.132-0ubuntu0.18.04.1
 Υποψήφιο:   390.132-0ubuntu0.18.04.1
 Πίνακας Έκδοσης:
 *** 390.132-0ubuntu0.18.04.1 500
    500 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic/main amd64 Packages
    100 /var/lib/dpkg/status
   390.116-0ubuntu0.18.04.3 500
    500 http://ubuntu.otenet.gr bionic-updates/restricted amd64 Packages
   390.116-0ubuntu0.18.04.1 500
    500 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/restricted amd64 Packages
   390.48-0ubuntu3 500
    500 http://ubuntu.otenet.gr bionic/restricted amd64 Packages
nvidia-compute-utils-390:
 Εγκατεστημένα: 390.132-0ubuntu0.18.04.1
 Υποψήφιο:   390.132-0ubuntu0.18.04.1
 Πίνακας Έκδοσης:
 *** 390.132-0ubuntu0.18.04.1 500
    500 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic/main amd64 Packages
    100 /var/lib/dpkg/status
   390.116-0ubuntu0.18.04.3 500
    500 http://ubuntu.otenet.gr bionic-updates/restricted amd64 Packages
   390.116-0ubuntu0.18.04.1 500
    500 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/restricted amd64 Packages
   390.48-0ubuntu3 500
    500 http://ubuntu.otenet.gr bionic/restricted amd64 Packages
nvidia-dkms-390:
 Εγκατεστημένα: 390.132-0ubuntu0.18.04.1
 Υποψήφιο:   390.132-0ubuntu0.18.04.1
 Πίνακας Έκδοσης:
 *** 390.132-0ubuntu0.18.04.1 500
    500 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic/main amd64 Packages
    100 /var/lib/dpkg/status
   390.116-0ubuntu0.18.04.3 500
    500 http://ubuntu.otenet.gr bionic-updates/restricted amd64 Packages
   390.116-0ubuntu0.18.04.1 500
    500 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/restricted amd64 Packages
   390.48-0ubuntu3 500
    500 http://ubuntu.otenet.gr bionic/restricted amd64 Packages
nvidia-driver-390:
 Εγκατεστημένα: 390.132-0ubuntu0.18.04.1
 Υποψήφιο:   390.132-0ubuntu0.18.04.1
 Πίνακας Έκδοσης:
 *** 390.132-0ubuntu0.18.04.1 500
    500 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic/main amd64 Packages
    100 /var/lib/dpkg/status
   390.116-0ubuntu0.18.04.3 500
    500 http://ubuntu.otenet.gr bionic-updates/restricted amd64 Packages
   390.116-0ubuntu0.18.04.1 500
    500 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/restricted amd64 Packages
   390.48-0ubuntu3 500
    500 http://ubuntu.otenet.gr bionic/restricted amd64 Packages
nvidia-kernel-common-390:
 Εγκατεστημένα: 390.132-0ubuntu0.18.04.1
 Υποψήφιο:   390.132-0ubuntu0.18.04.1
 Πίνακας Έκδοσης:
 *** 390.132-0ubuntu0.18.04.1 500
    500 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic/main amd64 Packages
    100 /var/lib/dpkg/status
   390.116-0ubuntu0.18.04.3 500
    500 http://ubuntu.otenet.gr bionic-updates/restricted amd64 Packages
   390.116-0ubuntu0.18.04.1 500
    500 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/restricted amd64 Packages
   390.48-0ubuntu3 500
    500 http://ubuntu.otenet.gr bionic/restricted amd64 Packages
nvidia-kernel-source-390:
 Εγκατεστημένα: 390.132-0ubuntu0.18.04.1
 Υποψήφιο:   390.132-0ubuntu0.18.04.1
 Πίνακας Έκδοσης:
 *** 390.132-0ubuntu0.18.04.1 500
    500 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic/main amd64 Packages
    100 /var/lib/dpkg/status
   390.116-0ubuntu0.18.04.3 500
    500 http://ubuntu.otenet.gr bionic-updates/restricted amd64 Packages
   390.116-0ubuntu0.18.04.1 500
    500 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/restricted amd64 Packages
   390.48-0ubuntu3 500
    500 http://ubuntu.otenet.gr bionic/restricted amd64 Packages
nvidia-prime:
 Εγκατεστημένα: 0.8.8.2
 Υποψήφιο:   0.8.8.2
 Πίνακας Έκδοσης:
 *** 0.8.8.2 500
    500 http://ubuntu.otenet.gr bionic-updates/main amd64 Packages
    500 http://ubuntu.otenet.gr bionic-updates/main i386 Packages
    100 /var/lib/dpkg/status
   0.8.8 500
    500 http://ubuntu.otenet.gr bionic/main amd64 Packages
    500 http://ubuntu.otenet.gr bionic/main i386 Packages
nvidia-prime-applet:
 Εγκατεστημένα: 1.0.8
 Υποψήφιο:   1.0.8
 Πίνακας Έκδοσης:
 *** 1.0.8 500
    500 http://ftp.otenet.gr/linux/linuxmint-packages tricia/main amd64 Packages
    500 http://ftp.otenet.gr/linux/linuxmint-packages tricia/main i386 Packages
    100 /var/lib/dpkg/status
nvidia-settings:
 Εγκατεστημένα: 440.64-0ubuntu0~0.18.04.1
 Υποψήφιο:   440.64-0ubuntu0~0.18.04.1
 Πίνακας Έκδοσης:
 *** 440.64-0ubuntu0~0.18.04.1 500
    500 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic/main amd64 Packages
    100 /var/lib/dpkg/status
   390.77-0ubuntu0.18.04.1 500
    500 http://ubuntu.otenet.gr bionic-updates/main amd64 Packages
   390.42-0ubuntu1 500
    500 http://ubuntu.otenet.gr bionic/main amd64 Packages
nvidia-utils-390:
 Εγκατεστημένα: 390.132-0ubuntu0.18.04.1
 Υποψήφιο:   390.132-0ubuntu0.18.04.1
 Πίνακας Έκδοσης:
 *** 390.132-0ubuntu0.18.04.1 500
    500 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic/main amd64 Packages
    100 /var/lib/dpkg/status
   390.116-0ubuntu0.18.04.3 500
    500 http://ubuntu.otenet.gr bionic-updates/restricted amd64 Packages
   390.116-0ubuntu0.18.04.1 500
    500 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/restricted amd64 Packages
   390.48-0ubuntu3 500
    500 http://ubuntu.otenet.gr bionic/restricted amd64 Packages
xserver-xorg-video-nvidia-390:
 Εγκατεστημένα: 390.132-0ubuntu0.18.04.1
 Υποψήφιο:   390.132-0ubuntu0.18.04.1
 Πίνακας Έκδοσης:
 *** 390.132-0ubuntu0.18.04.1 500
    500 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic/main amd64 Packages
    100 /var/lib/dpkg/status
   390.116-0ubuntu0.18.04.3 500
    500 http://ubuntu.otenet.gr bionic-updates/restricted amd64 Packages
   390.116-0ubuntu0.18.04.1 500
    500 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/restricted amd64 Packages
   390.48-0ubuntu3 500
    500 http://ubuntu.otenet.gr bionic/restricted amd64 Packages

Απο ότι μπορώ να συμπερανω συμβαίνει το εξής πρόβλημα ο Driver μέσω PPA αδυνατεί να είναι συμβατός με τον 5.3. Ακόμη ο driver manager μου έβγαζε σαν συμβατό τον 340 αντί του 390 ως εκ τούτου δεν μπορούσα να παίζω την nvidia μέσω prime.

Άρα ξέρετε έναν τρόπο τον οποίο μπορώ να εγκαθιστώ τον ποιο συμβατο nvidia driver χωρίς να μου σπάει σε ένα kenrel update για linux mint 19?

Tα βήματα που έκανα για την εγκατάσταση του driver είναι τα εξής.

Τελικά, το έλυσα ξηλώνοντας ότι εγκατέστησα μέσω PPA:

sudo apt-get purge $(dpkg -l | grep nvidia | awk '{print $2}')
sudo ppa-purge ppa:graphics-drivers/ppa
sudo apt-get update

Και μετά επαναεγκατέστησα χεράτα τον driver 390 απο τα αποθετήρια:

sudo apt install nvidia-driver-390 nvidia-prime nvidia-prime-applet
sudo reboot

Και με την εντολες δοκίμαζα ότι δεν κολλούσε στην splash screen:

 1. Με nvidia:
sudo prime-select nvidia 
reboot
 1. Και με intel:
sudo prime-select nvidia 
reboot

Εάν δεν μπορείτε να κάνετε login screen και καιγεστέ για μια επείγουσα εργασία είτε για να δοκιμάσετε της παραπάνω εντολές, δοκιμάστε να μπείτε σε recovery console πατόντας το πλήκτρο ESC (όχι παρατεταμένα πατημένο) για να μπείτε σε grub. Επιλέξτε την επιλογη Advanced Options for Linux Mint και Επιλέξτε την επιλογή Linux Minw with Cinamon ^KERNEL VERSION^ (Recovery Console)

Μετά επιλέξτε την επιλογή root console και δώστε την εντολή:

prime-select intel && reboot

Και θα μπορείτε να μπείτε κανονικά στο login.

Update:
Η λύση κρασάρει στο splash screen.