Αυτόματη περιστροφή οθόνης σε Laptop

Με κάθε καινούργιο πυρήνα έχεις και βελτιωμένους οδηγούς ή και νέους για τις συσκευές σου. Μερικές φορές έχεις και για συσκευές που δεν γνώριζες πως έχεις. Και κάποιες φορές αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό μου συνέβη τις τελευταίες μέρες :grinning:

Το Laptop μου έχει μια συσκευή με όνομα

N: Name="ST LIS3LV02DL Accelerometer"
P: Phys=lis3lv02d/input0
S: Sysfs=/devices/platform/lis3lv02d/input/input25
U: Uniq=
H: Handlers=event19 js0 
B: PROP=0
B: EV=9
B: ABS=7

που μετράει επιταχύνσεις. Ξαφνικά το laptop άρχισε να αλλάζει την περιστροφή της οθόνης μόλις το κούναγα λιγάκι. Κάτι αρκετά ενοχλητικό από μόνο του. Επίσης για κάποιο λόγο εφαρμόζει την μια ανάποδη περιστροφή και τα βλέπω ανάποδα, αλλά αυτό είναι μάλλον κάποιο bug.

Στο cinnamon αυτή η συμπεριφορά είναι ευτυχώς εύκολο να απενεργοποιηθεί.

ή από το τερματικό με την εντολή

gsettings set \
   org.cinnamon.settings-daemon.peripherals.touchscreen orientation-lock  true

Στο gnome το κλειδί είναι org.gnome.settings-daemon.plugins.orientation και θέλει την τιμή false. Δεν ξέρω αν μπορεί να ρυθμιστεί με γραφικό τρόπο.

Κάνοντας debug
Υπάρχει το πρόγραμμα monitor-sensor

Φτιάχνοντας το πρόβλημα με την λανθασμένη περιστροφή
Θέλεις ένα αρχείο με όνομα /etc/udev/hwdb.d/61-sensor.hwdb με τα παρακάτω

sensor:modalias:platform:lis3lv02d:dmi:*svn*Hewlett-Packard*:*
  ACCEL_MOUNT_MATRIX=-1, 0, 0; 0, 1, 0; 0, 0, 1

Θέλει επανεκίνηση. Τελικά μου βγήκαν σε καλό τα άρθρα για το xinput. Ελπίζω να βρω μια ποιο γενική λύση και να ενσωματωθεί στην επόμενη έκδοση.