Αργοπορημένη εκκίνηση προγράμματος κατά την είσοδο

TLDR (Too Long, Didn’t Read):

bash -c 'sleep 5s && command'

Μετά το τελευταίο update σε Manjaro με XFCE προέκυψε ένα πρόβλημα: ένα από τα προγράμματα δεν έτρεχε από AUR (συγκεκριμένα το πρόγραμμα megasync) και αναγκάστηκα να βάλω το Flatpak του.

Για κάποιον περίεργο λόγο που δεν έχω βρει ακόμα, όταν έτρεχα το πρόγραμμα από το startup στο login δεν συνδεόταν στον server.

Σκέφτηκα λοιπόν να το κάνω να καθυστερεί λίγο κατά την εκκίνηση και ως δια μαγείας έφτιαξε!

Πώς το κάνεις αυτό όμως;

Η εντολή για να τρέξεις κάτι λίγο μετά το login είναι

bash -c 'sleep 5s && command'

όπου “command” η εντολή που θέλεις να τρέξεις και “5s” ο χρόνος που θες να περιμένει πριν τρέξει μετά το login.

(Για περισσότερες πληροφορίες για την εντολή “sleep” ανατρέξτε στο λήμμα της Wikipedia ή στο official manpage).

Σημείωση: το πρόβλημα εμφανίστηκε μόνο στο XFCE, στο KDE δούλεψε κανονικά και χωρίς καθυστέρηση στην εκκίνηση

5 «Μου αρέσει»

Για να βρεις πως να τρέξεις ένα flatpak απο γραμμή εντολών:

Πας στο flathub και βρίσκεις το πρόγραμμα. Παράδειγμα: https://flathub.org/apps/details/nz.mega.MEGAsync

Στο τέλος έχει την εντολή που πρέπει να τρέξεις από το τερματικό. Παράδειγμα:

flatpak run nz.mega.MEGAsync

Εναλλακτικά ψάχνεις την εντολή μέσα στο αρχείο desktop.

Επίσης, σε κάποια γραφικά περιβάλλοντα μπορείς να αντικαταστήσεις τη sleep με την παράμετρο

X-GNOME-Autostart-Delay=<xx>

στο αρχείο desktop

2 «Μου αρέσει»

Μπορείς επίσης να τρέξεις την εντολή

flatpak list

η οποία σου δείχνει μια λίστα με τα εγκατεστημένα προγράμματα με flatpak και να επιλέξεις από εκεί το πρόγραμμα που θα τρέξεις.

Εμένα η εντολή έδωσε αυτό το αποτέλεσμα:

Name              Application ID         Version   Branch   Installation
Foliate            com.github.johnfactotum.Foliate 2.6.4    stable   system
FreeTube            io.freetubeapp.FreeTube     0.18.0 Beta stable   system
MEGAsync            nz.mega.MEGAsync        4.7.2.0   stable   system
Freedesktop Platform      org.freedesktop.Platform    21.08.16  21.08   system
Mesa              …reedesktop.Platform.GL.default 21.3.9   21.08   system
openh264            ….freedesktop.Platform.openh264 2.1.0    2.0    system
GNOME Application Platform ve… org.gnome.Platform             42     system
Matcha-dark-sea GTK theme   ….gtk.Gtk3theme.Matcha-dark-sea 2021-12-25 3.22    system
Adwaita theme         org.kde.KStyle.Adwaita           5.15-21.08 system
KDE Application Platform    org.kde.Platform              5.15-21.08 system

Το όνομα του προγράμματος είναι αυτό με τις 2 τελίτσες (π.χ.
nz.mega.MEGAsync στην περίπτωσή μου).

2 «Μου αρέσει»