Αργή εκκίνηση και προβλήματα με το Gnome

Εδώ και μερικές μέρες άρχισα να χρησιμοποιώ το gnome ως γραφικό περιβάλλον, το οποίο όμως έχει κάποια προβλήματα. Πριν λοιπόν το απορρίψω τα παραθέτω εδώ μήπως και βρεθεί λύση.
Αρχικά αναφέρω ότι δε χρησιμοποιώ κάποιον διαχειριστή γραφικού περιβάλλοντος και η εκκίνηση γίνεται με τη χρήση του xinit και την εντολή:

exec dbus-run-session gnome-session

Επίσης έχω κάνει ήδη επαναφορά στις προεπιλόγες πριν αρχίσω να το χρησιμοποιώ. Οπότε τα παρακάτω προβλήματα υπήρχαν πριν την ενεργοποίηση/χρήση οποιασδήποτε επέκτασης, αλλάγής ρυθμίσεων, θεμάτων κλπ.

  1. Δεν ξεκινάει καθόλου σε wayland. Εμφανίζεται μια μαύρη οθόνη για μερικά δευτερόλεπτα και γίνεται επιστροφή σε tty. Η πρόσθετη εντολή για εκκίνηση σε wayland είναι:
export XDG_SESSION_TYPE=wayland

όπως αναφέρεται στο archwiki.
2. H εκκίνηση σε X11 είναι πολύ αργή, χρειάζονται περίπου 2 λεπτά για να εμφανιστεί η επιφάνεια εργασίας.
3. Η χρήση της συντόμευσης alt+F2 επίσης καθυστερεί αρκετά για να εμφανίσει το πλαίσιο εισαγωγής εντολής. Και επειδή είναι αρκετά ελλιπής, η αντικατάσταση της με το rofi καθυστερεί ακόμη περισσότερο(30 δευτερόλεπτα). Η ίδια εντολή για το rofi ανοίγει άμεσα αν εισαχθεί απ’ το τερματικό.

Το wiki έχει κι αυτό το μήνυμα:

Executing gnome-session via dbus may cause issues or not work at all. Some issues include the inability to start Chrome/Chromium and the lack of a sound device. Running gnome-session directly may work better.

Οπότε μήπως να δοκιμάσεις απλά exec gnome-session?

Σε αυτό που τρέχεις δεν σου βγάζει κάποιο μήνυμα λάθους ή κάποιο log στο tty?

1 «Μου αρέσει»

Αυτό που λέει ο @konfou είναι σημαντική παρατήρηση. Τα «μεγάλα» γραφικά περιβάλλον είναι πιο απαιτητικά από άποψη dependencies. ΝΑΙ μπορείς να έχεις έτσι όπως τα έχεις αλλά προτείνω πάντα να ξεκινάς με τις προτεινόμενες εγκαταστάσεις που λέει το Wiki αλλά και οι GNOME devs και μετά να αρχίσεις το πετσόκομμα

Δεν μπορείς να έχει ολοκληρωμένη εμπειρία αν αρχίζεις να ξεριζώνεις πράγματα πριν καν το δοκιμάσεις με μια default εγκατάσταση με τα όλα του :)

1 «Μου αρέσει»

Όχι δε βγάζει κάποιο σφάλμα. Το έβαλα και exec gnome-session και δεν είδα κάποια αισθητή διαφορά, ίσως 10-15 δευτερόλεπτα.

Δεν έχω πετσοκόψει τίποτα. Απλά δε χρησιμοποιώ DM γενικά.