Αποτυχία εγκατάστασης Pamac

Σε νέα εγκατάσταση του EndeavourOS, δεν μπορώ να εγκαταστήσω το pamac-aur με το YAY. Μου βγάζει το εξής κατεβατό.

yay output
Compiling C object ‘src/25a6634@@pamac@sha/meson-generated_alpm_utils.c.o’.
FAILED: src/25a6634@@pamac@sha/meson-generated_alpm_utils.c.o
cc -Isrc/25a6634@@pamac@sha -Isrc -I…/src -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include -I/usr/lib/libffi-3.2.1/include -I/usr/include/libmount -I/usr/include/blkid -I/usr/include/json-glib-1.0 -I/usr/include/libappstream-glib -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/uuid -I/usr/include/libsoup-2.4 -I/usr/include/libxml2 -fdiagnostics-color=always -pipe -w -O3 -march=x86-64 -mtune=generic -O2 -fno-plt -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -pthread ‘-DGETTEXT_PACKAGE=“pamac”’ -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MD -MQ ‘src/25a6634@@pamac@sha/meson-generated_alpm_utils.c.o’ -MF ‘src/25a6634@@pamac@sha/meson-generated_alpm_utils.c.o.d’ -o ‘src/25a6634@@pamac@sha/meson-generated_alpm_utils.c.o’ -c ‘src/25a6634@@pamac@sha/alpm_utils.c’
src/25a6634@@pamac@sha/alpm_utils.c: In function ‘pamac_alpm_utils_update_dbs’:
src/25a6634@@pamac@sha/alpm_utils.c:1960:4: σφάλμα: function ‘__errno_location’ is initialized like a variable
1960 | alpm_errno_t errno = 0;
| ^~~~~~~~~~~~
src/25a6634@@pamac@sha/alpm_utils.c: In function ‘pamac_alpm_utils_trans_init’:
src/25a6634@@pamac@sha/alpm_utils.c:2552:3: σφάλμα: function ‘__errno_location’ is initialized like a variable
2552 | alpm_errno_t errno = 0;
| ^~~~~~~~~~~~
src/25a6634@@pamac@sha/alpm_utils.c: In function ‘pamac_alpm_utils_trans_sysupgrade’:
src/25a6634@@pamac@sha/alpm_utils.c:2611:3: σφάλμα: function ‘__errno_location’ is initialized like a variable
2611 | alpm_errno_t errno = 0;
| ^~~~~~~~~~~~
src/25a6634@@pamac@sha/alpm_utils.c: In function ‘pamac_alpm_utils_trans_add_pkg_real’:
src/25a6634@@pamac@sha/alpm_utils.c:2720:3: σφάλμα: function ‘__errno_location’ is initialized like a variable
2720 | alpm_errno_t errno = 0;
| ^~~~~~~~~~~~
src/25a6634@@pamac@sha/alpm_utils.c: In function ‘pamac_alpm_utils_trans_load_pkg’:
src/25a6634@@pamac@sha/alpm_utils.c:3318:3: σφάλμα: function ‘__errno_location’ is initialized like a variable
3318 | alpm_errno_t errno = 0;
| ^~~~~~~~~~~~
src/25a6634@@pamac@sha/alpm_utils.c:3359:4: σφάλμα: function ‘__errno_location’ is initialized like a variable
3359 | alpm_errno_t errno = 0;
| ^~~~~~~~~~~~
src/25a6634@@pamac@sha/alpm_utils.c: In function ‘pamac_alpm_utils_trans_remove_pkg’:
src/25a6634@@pamac@sha/alpm_utils.c:3474:4: σφάλμα: function ‘__errno_location’ is initialized like a variable
3474 | alpm_errno_t errno = 0;
| ^~~~~~~~~~~~
src/25a6634@@pamac@sha/alpm_utils.c: In function ‘pamac_alpm_utils_trans_prepare_real’:
src/25a6634@@pamac@sha/alpm_utils.c:3787:3: σφάλμα: function ‘__errno_location’ is initialized like a variable
3787 | alpm_errno_t errno = 0;
| ^~~~~~~~~~~~
src/25a6634@@pamac@sha/alpm_utils.c: In function ‘pamac_alpm_utils_build_prepare’:
src/25a6634@@pamac@sha/alpm_utils.c:5065:4: σφάλμα: function ‘__errno_location’ is initialized like a variable
5065 | alpm_errno_t errno = 0;
| ^~~~~~~~~~~~
src/25a6634@@pamac@sha/alpm_utils.c: In function ‘pamac_alpm_utils_trans_commit_real’:
src/25a6634@@pamac@sha/alpm_utils.c:6659:3: σφάλμα: function ‘__errno_location’ is initialized like a variable
6659 | alpm_errno_t errno = 0;
| ^~~~~~~~~~~~
[22/71] Compiling C object ‘src/25a6634@@pamac@sha/meson-generated_database.c.o’.
ninja: build stopped: subcommand failed.
==> ΣΦΑΛΜΑ: Αποτυχία στην build().
Ματαίωση…
Error making: pamac-aur

Δοκίμασε να εγκαταστήσεις το pamac-aur-git

yay -S pamac-aur-git

Το pamac είναι εργαλείο για το manjaro. Αν και δεν θα έλεγα ότι έχει κάποιον ειδικό λόγο να έχει πρόβλημα με το EndeavourOS εγώ θα προτιμούσα να το αποφύγω.

Με βολεύει ως εργαλείο αναζήτησης πακέτων. Την εγκατάσταση την κάνω από το terminal. Μόλις μου απάντησαν από το forum του Endeavour
https://gitlab.manjaro.org/applications/pamac/issues/735#note_15377

Το χρησιμοποιούσα στο Antergos και πλέον το χρησιμοποιώ και στο EndeavourOS συνολικά να μου έβγαλε 2 φορές πρόβλημα τα τελευταία 3-4 χρόνια…

1 Like

Και εγω δεν εχω παραπονο, απλα ετυχε να χρειαστει να το ξαναεγκαταστησω στην λαθος στιγμη. Βέβαια όπως είπα το χρησιμοποιώ κυρίως ως εργαλειο αναζήτητησης και όχι εγκατάστασης.