Απεγκατάση παλιών εκδόσεων snap πακέτων

Χρησιμοποιώ 4-5 εφαρμογές πακεταρισμένες σε snap και συχνά αναρωτιόμουν γιατί εμφανίζονται 12+ loops. Η canonical λοιπόν αποφάσισε πως:
" Starting from snap v2.34 and later, you can set the maximum number of snap revisions stored for each package by setting the refresh.retain option—it can only be a number between 2 and 20 and has a default value of 3"
π.χ [cmdline] sudo snap set system refresh.retain=2 [/cmdline]
Ναι, αλλά εγώ ήθελα να διαγράψω όλες τις παλιές εκδόσεις και δεν γνώριζα πως.
Η λύση είναι ένα script που μοιράστηκε ο Alan Pope στο superuser How to Remove Old Versions of Installed Snaps

> #!/bin/bash
> # Removes old revisions of snaps
> # CLOSE ALL SNAPS BEFORE RUNNING THIS
> set -eu
> 
> LANG=C snap list --all | awk '/disabled/{print $1, $3}' |
>     while read snapname revision; do
>         snap remove "$snapname" --revision="$revision"
>     done

clean snap

3 «Μου αρέσει»