Αναζήτηση σε αρχείο με την grep

Μιας και υπάρχει ξεχωριστό thread για την find στο forum, είπα να δημιουργήσω ένα αντίστοιχο και για την grep, μιας και έχω φτιάξει διάφορα video-tutorials και θεωρώ πως πρέπει να ανέβουν και σε ένα πιο Linux Side περιβάλλον.

Οπότε σε αυτό τον οδηγό, θα δούμε την grep!
Σίγουρα υπάρχουν κι άλλες παραμέτροι οπού δεν κάλυψα, οπότε πείτε μου να τροποποιήσω και να προσθέσω ο,τι είναι !!

Παρακάτω υπάρχουν οι εντολές οπού χρησιμοποιήσα στο βίντεο:

man grep – Εμφανίζει το manual της Grep.

grep “Hey” name.txt  - Εμφανίζει όταν εμπεριέχεται το “Hey”, ακόμη και ως υποσύνολο.

grep -i – Αφαιρεί το Case Sensitive.

grep -w – Εμφανίζει αν υπάρχει αυτό που θα ακολουθήσει, μόνο του στην σειρά. Δηλαδή, αν υπάρχει ως υποσύνολο, θα το αγνοήσει.

grep -n –Εμφανίζει τον αριθμό σειράς που υπάρχει η εντολή.

Grep -w “Hey” name.txt – Ελέγχει Αν υπάρχει το  Hey μόνο του στο κείμενο.

Grep -wi “Hey” name.txt – Ελέγχει  Αν υπάρχει το  Hey μόνο του στο κείμενο – χωρίς case sensitive.

Grep -win “Hey” name.txt –Ελέγχει  Αν υπάρχει το  Hey μόνο του στο κείμενο – χωρίς case sensitive + βλέπουμε σε ποια σειρά βρίσκεται η φράση.

Grep -win “Hey” –Β 4 name.txt – Ελέγχει  Αν υπάρχει το  Hey μόνο του στο κείμενο – χωρίς case sensitive + βλέπουμε σε ποια σειρά βρίσκεται η φράση. + Εμφανίζει 4 γραμμές πιο πάνω από την σειρά, οπού εμπεριέχει το Hey.

Grep –win “Hey” –A 4 name.txt – Ελέγχει Αν υπάρχει το  Hey μόνο του στο κείμενο – χωρίς case sensitive + βλέπουμε σε ποια σειρά βρίσκεται η φράση. + Εμφανίζει 4 γραμμές μετά (After) από την σειρά, οπού εμπεριέχει το Hey.

Grep -win “Hey” –C 2 name.txt – Ελέγχει Αν υπάρχει το  Hey μόνο του στο κείμενο – χωρίς case sensitive + βλέπουμε σε ποια σειρά βρίσκεται η φράση. + Εμφανίζει 2 γραμμές πριν και 2 γραμμές μετά  από την σειρά, οπού εμπεριέχει το Hey.

Grep-win “Hey” ./* = Ελέγχει Αν υπάρχει το  Hey μόνο του στο κείμενο – χωρίς case sensitive + βλέπουμε σε ποια σειρά βρίσκεται η φράση , για όλα τα αρχεία στον φάκελο οπού βρισκόμαστε.

Grep-win “Hey” ./*.txt = Ελέγχει Αν υπάρχει το  Hey μόνο του στο κείμενο – χωρίς case sensitive + βλέπουμε σε ποια σειρά βρίσκεται η φράση , για όλα τα αρχεία txt στον φάκελο οπού βρισκόμαστε.

Grep –winr “Hey”  .- Ελέγχει  Αν υπάρχει το  Hey μόνο του στο κείμενο – χωρίς case sensitive + βλέπουμε σε ποια σειρά βρίσκεται η φράση , για όλα τα αρχεία στον φάκελο και τους υποφάκελους, οπού βρισκόμαστε.

Grep –wirl “Hey”  .- Ελέγχει  Αν υπάρχει το  Hey μόνο του στο κείμενο – χωρίς case sensitive + βλέπουμε σε ποια αρχεία βρίσκεται η φράση , για όλα τα αρχεία στον φάκελο και τους υποφάκελους, οπού βρισκόμαστε.

Grep –wirc “Hey”  .- Ελέγχει Αν υπάρχει το  Hey μόνο του στο κείμενο – χωρίς case sensitive + βλέπουμε σε ποια αρχεία βρίσκεται η φράση καθώς και πόσες φορές εμφανίζεται , για όλα τα αρχεία στον φάκελο και τους υποφακέλους, οπού βρισκόμαστε.

History – Εμφανίζει το Ιστορικό εντολών που εκτελέστηκαν από το τερματικό.

Grep “…-…-…” name.txt = Η Grep θα εμφανίσει οτιδήποτε βρει στο αρχείο και ανά 3 χαρακτήρες έχει παύλα (-) .

 Πχ 233-233-233

4 Likes