Αλλαγή ονόματος κατηγορίας

Νομίζω πως θα ήταν καλό να γίνει η μετονομασία της κατηγορίας από Antergos σε endeavourOS.

2 Likes

Έγινε, μιας και δεν υπήρχαν πολλά Links (αν και δεν μας καίει το SEO)

1 Like

Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να υπήρχε ξεχωριστή κατηγορία για το endeavourOS και να μείνει ως έχει το Antergos ή να χρησιμοποιηθούν και τα δύο ονόματα στην κατηγορία, για να διευκολυνθούν οι χρήστες οι οποίοι ίσως χρησιμοποιούν ακόμη το Antergos.

1 Like

Δεν υπάρχει κανένα νόημα σ’ αυτό, το Antergos μας άφησε χρόνους, όποιος έχει ακόμη το Antergos και δεν έχει αφαιρέσει/αντικαταστήσει όλα τα πακέτα του, μόνο προβλήματα θα αντιμετωπίσει… Επιβάλλεται λοιπόν να αφαιρεθούν και εάν αφαιρεθούν τότε έχεις ας πούμε καθαρό Arch. Ο Διάδοχος του Antergos είναι το EndeavourOS οπότε προσωπικά το θεωρώ σωστό να αλλάξουμε και το όνομα από το να υπάρχει μια κατηγορία ουσιαστικά νεκρή.

6 Likes